Tillbaka till startsida

 

MENY

Om företaget

Kontakta oss

Sakregister-Snabbguide

Linecard

Katalogbeställning

RoHS

Utförsäljning

ProductSpot

Cookies

Motståndsguide

Potentiometerguide

 

 

 

 

ENGLISH

Company Profile

Quick Guide

Contact

Line Card

Catalogues 

Privacy Policy

ProductSpot

 

 

 

 

 

  

 

Universal_Import_Elektronik 

RoHS

 

På denna sida informeras hur vi och våra leverantörer arbetar med RoHS direktivet.

Oktober 2003 började vi aktivt arbeta med samtliga av våra leverantörer och med början av 2006 levererar vi endast komponenter i enlighet med RoHs direktivet. Önskas ej RoHs kontakta oss.

Vi har mindre antal av komponenter i lager, ej i enlighet med RoHs direktivet, vid leverans av dessa efterfrågas först Ert godkännande.

Universal Import Elektronik AB, märker merparten av alla artiklar vilka är helt i enlighet med RoHs direktivet med en asterisk i slutet av artikelnumret t ex. 610100*

Vår intention att enkelt informera var i processen Universal Import Elektronik AB är. Önskas djupare information om en specifik komponent t ex vilken typ av terminal plätering eller vilken temperatur komponenten kan utsättas för, ber vi er att återkomma med förfrågan.

RoHS-bild

 

 

 

Aktuellt om RoHS-direktivet

 

2002/95/EG RoHS och 2002/96/EG WEEE

 

 

Inget undantag för dekaBDE i RoHS

 

Kommissionen beslutade i oktober 2005 att flamskydds­medlet dekaBDE generellt skulle undantas från förbudet i RoHS-direktivet. Den 1 april 2008 beslutade EG-domstolen att kommissionens beslut om sådant undantag är ogiltigt.

Domstolen anser att kommissionens beslut inte är moti­verat utifrån de kriterier som anges i RoHS-direktivet för att bevilja undantag.

Undantag i RoHS-direktivet kan medges om det inte är tekniskt eller vetenskapligt möjligt att ersätta ett ämne i en viss användning eller om tillgängliga alternativ medför ökade negativa konsekvenser för miljön, människors hälsa eller för konsumentsäkerheten.
 
EG-domstolens beslut innebär att dekaBDE är förbjudet i elektriska och elektroniska produkter från och med den 1 juli 2008.

Universal Import Elektronik AB beräknar att under november 2008 har slutfört sammanställningen av våra leverantörers information.

 

 

 

REACH

 

Universal Import Elektronik AB är fullt medvetna om REACH, förordningen är komplex och kan komma att ha stor inverkan på tillverkare, importörer och användare av kemikalier. Det kommer bland annat att leda till ett ökat informationsflöde mellan de olika aktörerna i distributionskedjan.

Universal Import Elektronik AB följer de krav och regler som gäller under Reach-förordningen som importör och har påbörjat de nödvändiga förberedelserna.

 

 

Kemikalieinspektionen

 

En kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

Ställer krav på företagen

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. Registreringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och beredningar.

Reach innehåller krav på användare av kemikalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. En del nya krav ställs också på de som hanterar varor som innehåller kemikalier.

Nya krav ställs på att de som hanterar kemikalier ska ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper.

För vidare information angående Reach se Kemikalieinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Connect AB Polygonvägen 93 187 66 TÄBY 08-795 93 10


Copyright © 2005 Universal Import Elektronik AB. All rights reserved.